Mitä ajattelen designista vuonna 2021?

Oma näkökulmani suunnittelijan työhön on kehittynyt vuosien varrella. Tässä kirjoituksessa avaan ajatuksiani muotoilusta ja suunnittelijan työstä omien kokemusteni ja digiprojektien näkökulmasta.

Olen taustaltani teollinen muotoilija ja valmistuin Aalto-yliopistosta vuonna 2016. Kiinnostukseni muotoiluun ammattina syttyi aikoinaan kun luin Steve Jobsin elämäkerran; kirjassa käytiin läpi Applen tuotteiden suunnittelun eri vaiheita ja korostettiin hyvän muotoilun merkitystä taustatekijänä sille, miksi Applen tuotteista tuli niin ikonisia. Sittemmin olen päätynyt eri vaiheiden kautta työskentelemään verkkosivustojen, verkkopalveluiden ja websovellusten suunnittelijana. Koen, että muotoilutyön samat lainalaisuudet pätevät vastaavalla tavalla myös verkossa ja digitaalisten palveluiden suunnittelussa.

Työssäni Evermadella suunnittelen verkkosivustoja, -palveluita ja web-sovelluksia

Usein kuulee sanottavan, että muotoilu ja suunnittelu on luovaa työtä, jopa taiteellista. Toki myös tällainen rajoja rikkova luovuus on osa suunnittelutyötä mutta nykyisin hahmotan suunnittelun ennen kaikkea luovan ongelmanratkaisun kautta. Suunnittelutyön tavoite on vastata asiakkaan ongelmiin ja käyttäjien tarpeisiin luovasti ja pyrkiä elegantteihin ratkaisuihin. Suunnittelu ei ole mielivaltaista vaan se perustuu tarkoin perusteltuun ajattelutyöhön ja kokemuksen kautta hankittuun näkemykseen.

Hyvä suunnittelu tuo järjestystä kaaokseen

Viime aikoina pohtimani tapa hahmottaa suunnittelua on luovan kaaoksen ja loogisen järjestyksen välisenä tasapainoiluna:

  • Luovaa kaaosta ovat esimerkiksi villit ideat, utopistiset ja hieman epäkäytännölliset visiot tai muuten vain sekavat ja epäyhtenäiset kokonaisuudet
  • Looginen järjestys puolestaan on rajojen piirtämistä, määrittelyä ja systemaattisuutta. Minimalismi, tehokkuus ja järkevyys ovat myös loogista järjestystä

Nämä kaksi vastavoimaa taistelevat keskenään ja tasapainottavat toista. Kaikki uusi syntyy luovasta kaaoksesta; niin hyvät kuin huonotkin ideat. Logiikka puolestaan tuo järjestystä kaaokseen mutta liika älyllistäminen tekee asioista ilottomia ja hieman hengettömiä. Teknisesti oikeita mutta niiltä puuttuu sielu. Molempia siis tarvitaan osana hyvää suunnittelua.

Suunnittelija elokuvaohjaajana

Olen pitkään mieltänyt itseni generalistiksi, yleisosaajaksi, joka haluaa tietää monesta asiasta paljon. Projektityössä olen tyypillisesti mukana jokaisessa vaiheeessa alusta loppuun saakka; tekemässä alkuvaiheen määrittelyä, konseptoimassa, suunnittelemassa sivuston tai palvelun rakennetta sekä myös piirtämässä ulkoasuja ja vaikuttamassa esimerkiksi sisältöihin; millainen kuva tulee mihinkin tai mikä määrä tekstiä riittää. Olen kiinnostunut myös koodipuolesta, front end -kehityksestä ja siitä, mistä sisältöelementeistä ja sisältötyypeistä palvelu tai sivusto koostuu.

Vertaan suunnittelijan työtä toisinaan elokuvan ohjaamiseen; tehtäväni on miettiä kokonaisuutta ja tehdä yhteistyötä eri spesialistien kanssa. Hyvä elokuvaohjaaja on kiinnostunut paitsi näyttelijöistä myös lavasteista, musiikista ja erikoistehosteista. Vastaavasti hyvän suunnittelijan tulee mielestäni olla kiinnostunut niin käyttäjistä, liiketoiminnan tavoitteista, graafisesta suunnittelusta, käyttöliittymäratkaisuista, sisällöistä kuin myös hieman devaamisesta. Itselleni mielenkiintoisinta on oppia uusia asioita eri osa-alueilta. Mielestäni koskaan ei voi tietää tarpeeksi kaikesta. Koen myös, että tieto eri osa-alueilta ruokkii toinen toistaan. On helpompi suunnitella mitä sivustolle pitäisi tulla kun on itse ollut mukana määrittelemässä projektia ja on vastaavasti helpompaa piirtää miltä sivusto voisi näyttää kun samalla ymmärtää, miten se voitaisiin myös rakentaa teknisesti.

Mitä on hyvä design?

Suunnittelijan työ on vaativaa, koska kaikilla on kaikkeen jokin mielipide. Usein mielipiteet ovat myös keskenään ristiriidassa. Olemme jokainen subjektiivisesti oikeassa ja vähän kaikki on aina jossain määrin tärkeää. Tällöin asiakkaiden lähtötilanne on helposti toiveiden sillisalaatti, josta puuttuu selkeys. Koen itse, että oma panokseni suunnittelijana on parhaiten käytössä, kun mietitään kokonaisuuksia ja isoa kuvaa. Mikä ratkaisu tuottaa eniten arvoa käyttäjille ja asiakkaalle? Työssä pätee yhä vahvasti legendaarisen muotoilijagurun Dieter Ramsin 10 hyvän suunnittelun perusperiaatetta; hyvä design ratkaisee aidon ongelman, on helppokäyttöinen ja ymmärrettävä, esteettisesti miellyttävä, ajaton, eettisesti kestävä, jollain tavalla innovatiivinen sekä minimalistinen – mahdollisimman vähän suunniteltu. Nämä arvot ovat samoja, joihin tähtään myös omassa työssäni. Tehtäväni suunnittelijana on olla järjen ääni, kyseenalaistaa valintoja ja tehdä monimutkaisista asioista ymmärrettäviä.